Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Pomenovanie

Skontrolujte správne zápisy tejto značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Práce s grafikou

Návody a ukázky, jak pracujeme s grafikou Brandly.

Working with graphics

Tutorials and examples of how we work with Brandly graphics.

Práca s grafikou

Návody a príklady práce s grafikou Brandly.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Ukázky brandingu

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl této značky prostřednictvím galerie vybraných ukázek.

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of this brand through a gallery of selected samples.

Ukážky brandingu

Pozrite sa na jednotný grafický vizuálny štýl tejto značky prostredníctvom galérie vybraných ukážok.

Veřejné materiály

Tato složka obsahuje veřejně přístupné grafické materiály.

Public materials

This folder contains publicly available graphic material.

Verejné materiály

Táto zložka obsahuje verejne prístupne grafické materiály.

Soukromé materiály

Tato složka obsahuje interní grafické materiály.

Private materials

This folder contains internal graphic materials.

Súkromné materiály

Táto zložka obsahuje interné grafické materiály.

Presskit

Propagační materiály a realizované projekty studia.

Presskit

Promotional materials and realized projects of the studio.

Presskit

Propagačné materiály a realizované projekty štúdia.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací nás kontaktujte na tomto e-mailu:

Need help?

For more information, please contact us at this email:

Potrebujete pomoc?

Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese:

mucha@studiobrandly.com