Práce s grafikou Working with graphics Práca s grafikou

Tagline & odznak

Tagline & badge

Slogan a odznak se značkou používáme jako další prvky, které design vyvažují a obohacují. Ukázku jejich použití najdete níže v sekci hrdinů na našich webových stránkách.

We use the tagline and badge with the brand as additional elements to balance and enrich the design. You can see an illustration of how they are used in the section “branding showcase” of this manual.

Tagline a odznak používame so značkou ako doplnkové prvky na vývaženie a obohatenie dizajnu. Názornú ukážku použitia môžete vidieť v sekcii “ukážky brandingu” tohto manuálu.

Ikonografia

Iconography

Ikonografie je nedílnou součástí naší značky. Vyvinuli jsme sadu ikon, které lze použít v jakékoli aplikaci. Tvar, tloušťka a design ikon by se neměly měnit. Soubor s kompletní knihovnou ikonografií je k dispozici spolu s touto příručkou. Před vytvořením nových ikon nezapomeňte zkontrolovat aktuální nabídku.

Ikonografia je neoddeliteľnou súčasťou našej značky. Vyvinuli sme sadu ikon, ktoré môžu byť použité v akejkoľvek aplikácii. Tvar, hrúbka a konštrukcia ikon by sa nemali meniť. Súbor s kompletnou ikonografickou knižnicou je k dispozícii s touto príručkou. Pred vytvorením nových ikon si tam skontrolujte aktuálnu ponuku.

Iconography is an integral part of our brand. We have developed a set of icons that can be used in any application. The shape, thickness and design of the icons should not change. A file with the complete iconography library is available with this guide. Before creating new icons, be sure to check the current menu there.

Ilustrácie

Illustrations

Ilustrace na míru doplňují náš design a dodávají mu osobitý charakter. Ukázky slouží jako inspirace pro tvorbu nových ilustrací.

Bespoke illustrations complement our design and add character. Use the samples as inspiration for creating new illustrations.

Illustrácie na mieru dopĺňajú náš dizajn a dodávajú mu charakter. Ukážky použite ako inšpiráciu pre tvorbu nových ilustrácií.